Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) znak/gest zwycięstwa; dwa palce;
give sb the v sign - pokazać komuś dwa palce;
give sb the v sign - pokazać komuś dwa palce;