Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

omdlenie pochodzenia wagalnego