Wordnet angielsko-polski

(a mixed nerve that supplies the pharynx and larynx and lungs and heart and esophagus and stomach and most of the abdominal viscera)
nerw błędny
synonim: vagus
synonim: nervus vagus
synonim: pneumogastric
synonim: pneumogastric nerve
synonim: tenth cranial nerve
synonim: wandering nerve

Medyczny słownik angielsko-polski © OIM Medland (aut. dr Grzegorz Pałka) Ośrodek Tłumaczeń Medycznych - specjalistyczne tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i chemiczne

Nerw błędny