Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

karta pocztowa z życzeniami

Nowoczesny słownik języka angielskiego

walentynka

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kartka walentynkowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This year, I got, what I really have to say is a rather brilliant idea, to laser cut my valentines out of used Christmas cards.
W tym roku wpadłam na świetny pomysł, żeby wyciąć laserowo moje walentynki ze starych kartek bożonarodzeniowych.

TED

Now, you write Miss Brawne a valentine card.
Teraz piszesz Pannie Brawne Walentynkę. Jesteście kochankami?