Słownik audio-video Montevideo

prawnie wiążący, mający moc prawną

Słownik techniczny angielsko-polski

prawnie obowiązujący