Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

potwierdzenie przez kapłana (np. ważności małżeństwa)