Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

ważność i wykładnia