Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

ważność niniejszego zezwolenia