Słownik techniczny angielsko-polski

chlorek winylidenu, 1,1-dwuchloroetylen m