Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) cielę;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

cielę rzeźne