Słownik audio-video Montevideo

komputerowy zestaw znaków alfanumerycznych [w postaci wektorowej]