Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

technika grafika wektorowa;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

grafika wektorowa