Słownik techniczny angielsko-polski

kierowanie pociskiem przez zmianę kierunku ciągu w stosunku do jego osi