Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

zjechać z jezdni/drogi/szosy na pobocze;