Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

ogródek warzywny;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

warzywnik

Wordnet angielsko-polski

(a small garden where vegetables are grown)
ogród warzywny, warzywnik, warzywniak
synonim: kitchen garden
synonim: vegetable patch

Słownik środowiska angielsko-polski

warzywnik m