Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. pozbawiony roślinności

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. pozbawiony roślinności