Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

bakteriofag wegetatywny