Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

roślinny materiał rozmnożeniowy