Słownik techniczny angielsko-polski

stosunek masy pocisku po wypaleniu paliwa do masy początkowej