Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

" vi: Ikl " redZI'streISn " dÁkjum@ntn Karta rejestracyjna samochodu Ask to see the vehicle registration document (Poproście o kartę rejestracyjną samochodu) - BBC Online Service (2001)