Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

podsystem pojazdu