Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

finanse podatek od środków transportu;