Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

żyd. zasłanianie luster w okresie żałoby