Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

for the purpose of~ dokonania zmian lub wniesienia poprawek - for revising or amending~ opracowania zaleceń - with a view to making recommendations~ uniknięcia obchodzenia embarga - in order to avoid the circumvention of the embargo~ zapewnienia pewności prawnej - to ensure legal certainty~ zmuszenia osoby fizycznej lub prawnej - aimed at compelling a physical or legal person~ zoptymalizowania wydajności produkcji - in order to optimise productivity/ performance

Nowoczesny słownik polsko-angielski

to

in order to