Nowoczesny słownik polsko-angielski

comfortably off