Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wagon sypialny; przedział sypialny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C wagon sypialny

Wordnet angielsko-polski

(a passenger car that has berths for sleeping)
wagon sypialny, sleeping, sliping, kuszetka
synonim: sleeping car
synonim: sleeper