Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

mat. oś rzędnych

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

mat. oś rzędnych

Słownik techniczny angielsko-polski

oś rzędnych