Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

dręczyć kogoś, gnębić kogoś, załazić komuś za skórę, deptać komuś po odciskach, dokuczać komuś
dawać komuś wycisk, dawać komuś popalić