Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

sport jedna z linii na boisku do futbolu amerykańskiego;

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'jArd laInn Jedna z linii na boisku do futbolu amerykańskiego (umieszczona co 1 jard) ; tzw. " linia jardowa" The ball's at the 10-yard line (Piłka jest na 10 jardowej) - Live at Five [program WBIR-TV Knoxville] (1999)