Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) taśma/linijka/pręt o długości jednego jarda;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

taśma/linijka/pręt o długości jednego jarda

Nowoczesny słownik języka angielskiego

miernik długości jednego jarda

Wordnet angielsko-polski

(a ruler or tape that is three feet long)
calówka
synonim: yardstick