Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zapędzać do zagrody, trzymać w zagrodzie;