Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tak lub nie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be the yea yea and the nay nay?
albo to, o czem myślę, izali według ciała myślę, aby było u mnie: Tak tak i Nie nie?

Jesus Army