Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

roczne przedłużenie okresu kwalifikacyjnego statku

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

rok łaski Pańskiej