Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

in turn

Nowoczesny słownik polsko-angielski

in a row

by contrast

next

then