à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik prawniczo handlowy francusko-polski Anna Słomczewska

powództwo służące do ochrony służebności, powództwo konfesoryjne (powództwo zmierzające do uznania lub wykonania określonego prawa rzeczowego)