à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik prawniczo handlowy francusko-polski Anna Słomczewska

powództwo, w którym wierzyciel domaga się od osoby trzeciej zapłaty wierzytelności należnej od opieszałego dłużnika