à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik terminów Unii Europejskiej francusko-polski

zobowiązania z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej, zobowiązania z tytułu wykonywania usług publicznych