à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny francusko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

[
6.gif' />
, yn] adj jeden
une ou deux fois raz lub dwa
plus d´un mois ponad miesiąc
(rodzajnik) pewien, jakiś, niejaki
un jour pewnego dnia
une femme kobieta
un certain jakiś
pron jeden z wielu
ktoś
jedna
jedno
l´un et l´autre jeden i drugi, obydwaj
l´une après l´autre jedna po drugiej
pas un qui sache ani jeden, który by wiedział
pas un ani jeden
un par un pojedynczo
s m jedynka f
s f la une pierwsza strona w gazecie