à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik prawniczo handlowy francusko-polski Anna Słomczewska

łac. według tego, jak posiadacie, niech pozostanie tak, jak dotychczas posiadacie 1. formuła prawa międzynarodowego przyznająca stronom wojującym prawo zatrzymania terytoriów okupowanych przez nie w chwili zawierania traktatu pokoju 2. państwa Ameryki Łacińskiej w 1810 r. dla utrzymania w mocy takiej delimitacji ich granic państwowych, jakie istniały w 1810 r. między koloniami hiszpańskimi