á
í
ñ
ü
¡
Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] f
1.
wieczna szczęśliwość
raj m
niebo n
królestwo niebieskie
estar en la ~ być szczęśliwym
być w siódmym niebie
2.
sława, chwała f
zaszczyt m
hacer ~ de chwalić się, szczycić się (czym)
3.
przyjemność f, rozkosz m, szczęście n
dar ~ sprawiać przyjemność
saber a ~ mieć wyśmienity smak
oler a ~ pachnieć wspaniale
estar en sus ~s czuć się wspaniale, być w swoim żywiole
4.
świetność, wspaniałość f, blask m
5.
chluba f
6.
majestat m
7.
kulin. rodzaj ciasta
8.
przezroczysta tkanina jedwabna
9.
teatr. każde podniesienie kurtyny (na końcu aktu) [2] m rel. część mszy

Słownik hiszpańsko-polski HaraldG

f sława f, chwała f
przen rozkosz f
estar en la ~ być bardzo szczęśliwym (zadowolonym)

Słownik uniwersalny hiszpańsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

f sława, chwała f, zaszczyt m
świetność, gloria f
p r z e n. niebo n, raj m

Otwarty słownik hiszpańsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

chluba

chwała

gloria