á
í
ñ
ü
¡
Mały słownik hiszpańsko-polski Jacek Perlin

obracać
przekręcać
przewracać (do góry nogami)
przen wstrząsać
~se contra (a, sobre) zwrócić się przeciw"

Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] vt
1.
obracać
odwracać
kręcić, przekręcać
2.
poruszać
potrząsać
3.
przewracać, wywracać, poprzewracać
przetrząsać, grzebać, przeszukiwać
4.
zawijać, owijać, pakować (co)
5.
roztrząsać, rozważać
6.
zawracać, skręcać, zwracać
7.
poróżnić, powaśnić
8.
wzburzyć
9.
podburzać, buntować, podżegać
10.
mącić 1
1.
wikłać, gmatwać, plątać 1
2.
mieszać, przemieszać [2] vi powracać [3] ~se vr
1.
obracać się, kręcić się
2.
poruszać się
3.
odwracać się
4.
zmieniać się, pogarszać się (o pogodzie)

Słownik uniwersalny hiszpańsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

v t przetrząsać, przeszukiwać
~se v r obracać się, kręcić się
zbuntować się

Otwarty słownik hiszpańsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przeszukać

przeszukiwać

przeszukujący

przetrząsać

przetrząsnąć

przetrząśnięcie

rozmieszać