á
í
ñ
ü
¡
Mały słownik hiszpańsko-polski Jacek Perlin


1.
pron jeden, jakiś, ktoś

2.
num jeden
~ por ~ jeden po drugim
a una wspólnie
jednocześnie
~s jedni
niektórzy
unas mil pesetas jakieś tysiąc peset

3.
m~jedynka f

Wielki słownik hiszpańsko-polski autor: Jacek Perlin, wyd. Wiedza Powszechna

[1] adj
1.
jeden
una cosa me interesa interesuje mnie jedna rzecz
le ví una vez widziałem go (jeden) raz
widziałem go pewnego razu
a una razem
de una vez naraz
raz na zawsze
de ~ en ~ pojedynczo
po jednym
~ a ~ po jednym
~s con otros razem wziąwszy
przeciętnie
~ de tantos jeden z wielu
~ por ~ jeden po drugim, pojedynczo
~ tras otro jeden za drugim
2.
jeden, jedyny, jednolity
España una Hiszpania jedna (niepodzielna)
3.
jeden, jedyny, sam
vino ~ przyszedł jeden
4.
jednakowy, taki sam, ten sam
lo que dices tu y él es ~ obaj mówicie to samo
5.
pierwszy
es la una jest godzina pierwsza
6.
~s pl kilka
kilku
kilkoro
a lo lejos aparecieron ~s soldados w dali ukazało się kilku żołnierzy
7.
około
tengo ~s doscientos libros mam około dwustu książek [2] pron
1.
ktoś, jakiś
pewien (człowiek)
~ lo dijo powiedział to ktoś (jakiś człowiek)
~s lo contaron opowiedzieli to jacyś ludzie
2.
ktokolwiek, człowiek (bezosobowo)
~ no sabe que decir nie wiadomo co mówić
człowiek nie wie, co ma mówić [3] m
1.
jedynka f
~ y dos son tres jeden plus dwa równa się trzy
2.
jednostka f

Słownik hiszpańsko-polski HaraldG

1. pron jeden, jakiś, ktoś
2. num jeden
~ por ~ jeden po drugim
a una wspólnie
jednocześnie
~s jedni
niektórzy
unas mil pesetas jakieś tysiąc peset
3. m jedynka f

Słownik uniwersalny hiszpańsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Abel A. Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz)

n u m jeden
p r o n pewien, jakiś
~os cuantos kilku, kilka

Otwarty słownik hiszpańsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jedynka