ä
ö
ß
ü
Słownik terminów Unii Europejskiej niemiecko-polski

bez uszczerbku dla ust. 1