ä
ö
ß
ü
Słownik terminów Unii Europejskiej niemiecko-polski

na zasadzie odstępstwa od artykułu