ä
ö
ß
ü
Słownik prawniczo handlowy niemiecko-polski Anna Słomczewska

ad hoc, w trybie doraźnym

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

a vista

ad hoc

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Dabei entspricht Netzwerktyp entweder Ad-Hoc oder Infrastruktur.
Rodzaj sieci to adhoc lub infrastructure.

Microsoft

" "Ad-hoc nutzerverbindende selbstkonfigurierende drahtlose Netzwerke.
” „Tak, słucham pana?

TED

Dadurch muss von diesen Personen nicht extra eine eigene Internetverbindung eingerichtet werden. Ad-hoc-Netzwerke können nur Drahtlosnetzwerke sein.
Połączenie internetowe można doraźnie udostępniać innym osobom przez sieć, dzięki czemu te osoby nie będą musiały konfigurować własnych połączeń internetowych.

Microsoft

Der Präsident der drei Aufsichtsbehörden (siehe Die Rolle der EZB in der überarbeiteten Finanzarchitektur) und der EFSF/ESM-Vorsitzende können ad hoc an diesen Sitzungen teilnehmen.
Rola EBC w zreformowanej architekturze nadzoru finansowego) oraz przewodniczący EFSF i ESM.

ECB