ä
ö
ß
ü
Wielki słownik rolniczy polsko-niemiecki © prof. dr hab. Lesław Zimny

(Campanula cervicaria) ~Borstige Glockenblume