ä
ö
ß
ü
Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-niemiecki

Europäische Pharmacopöe, Europäisches Arzneibuch