ä
ö
ß
ü
Słownik terminów Unii Europejskiej niemiecko-polski

czyn podobny do czynu niedozwolonego