ä
ö
ß
ü
Słownik religii niemiecko-polski

„Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen."
(formuła wypowiadana w momencie chrztu)