ä
ö
ß
ü
Słownik polityki i dyplomacji niemiecko-polski

udzielać komuś mandatu do głosowania w imieniu innych